Voorbeelden van ADHD-gerelateerde symptomen

Hoe wordt ADHD gediagnosticeerd? Zijn er duidelijke tekenen? In feite is er niet één uniek symptoom dat wijst op ADHD. Het is eerder een combinatie van verschillende signalen die typisch zijn voor ADHD.

Achtergrond: Kernsymptomen en
secundaire symptomen van ADHD

 • De kernsymptomen van ADHD zijn onder meer aandachtstekortstoornis, hyperactiviteit en impulsiviteit.
 • In de meeste gevallen doen zich ook minstens twee secundaire symptomen voor (zoals stemmingswisselingen, ongeorganiseerdheid of lage stressbestendigheid).

Lees meer over ADHD-symptomen

Voorbeelden van ADHD-gerelateerde symptomen

Onoplettenheid
 • Vergeetachtigheid
 • Snel afgeleid
 • Chaotisch voorkomen
 • Moeite met organiseren & plannen
 • Moeite met luisteren
 • Moeite met punctualiteit (te laat of te vroeg komen)
 • Tijdelijke hyperfocus voor opvallende taken, maar geen controle over de aandacht wanneer dat nodig is of voor belangrijke activiteiten in het dagelijks leven
 • Opgaan in de details
 • Geen beslissingen kunnen nemen of problemen kunnen oplossen
 • Te veel tijd nodig hebben om taken uit te voeren
 • Moeilijkheden bij het opstarten en afronden van taken
 • Dagdromen:
  • Geestelijke onrust
  • Niet gerelateerde spontane gedachten, voortdurend op pad, springen en fladderen, meerdere gedachten tegelijkertijd
  • Associatief denken
Hyperactiviteit
 • (Innerlijke) onrust
 • Moeite om te ontspannen
 • IJsberen door de ruimte
 • Te veel en te hard praten
 • Friemelen, schommelen of tikken
 • Niet in staat zijn om een kantoorbaan te kunnen volhouden vanwege rusteloosheid
 • Dingen omstoten door overdreven te bewegen
 • In staat zijn om stil te zitten, maar met spierpijn tot gevolg
 • Rusteloze slaap
Impulsiviteit
 • Handelen zonder na te denken
 • Moeite met het wachten op de beurt - gekoppeld aan gevoelens van prikkelbaarheid
 • Dingen zeggen die anderen als vervelend ervaren
 • Anderen onderbreken
 • Ongeduldig en moeite met op de beurt te wachten
 • Te veel geld uitgeven
 • Regelmatig stoppen met een baan
 • Snel relaties aangaan
 • Niet kunnen wachten op iets leuks
 • Sensatie zoeken en risicovol gedrag
 • Eetbuien
Emotionele disbalans
 • Stemmingswisselingen
 • Lage toleratie voor frustatie
 • Emotionele impulsiviteit
 • Geïrriteerdheid
 • Woede-uitbarstingen
 • Premenstruele toename van symptomen
Referentie:
Kooij J.J.S. et al., Updated European Consensus Statement on Diagnosis and treatment of adult ADHD, European Psychiatry 56 (2019) 14-34.