ADHD: Wat gebeurt er in het lichaam?

Mensen met ADHD hebben speciale neurochemische en neurobiologische kenmerken. Bij ADHD wordt de balans van de boodschapperstof in de hersenen (neurotransmitters) verstoord.

ADHD: Dopamine en noradrenaline zijn belangrijk

Vooral de neurotransmitters noradrenaline en dopamine zijn van cruciaal belang in verband met ADHD:

Noradrenaline en dopamine zijn niet in de juiste hoeveelheden beschikbaar waar ze nodig zijn.

Dit zorgt ervoor dat de overdracht van signalen wordt verstoord.

De interactie tussen het aandachtssysteem en het motivatiesysteem wordt hierdoor verstoord.

Achtergrond: Waarom is er een tekort aan dopamine met ADHD?

Mensen met ADHD ervaren een snellere afbraak van dopamine in de hersenen.

Maar waarom is dit?

Experts citeren de volgende feiten:

  • Bij mensen met ADHD wordt er minder bloedsuiker gebruikt in de voorste delen van de hersenen, hierdoor stroomt er minder bloed naar de hersenen toe.
  • Het frontrechtse deel van het hersengebied is minder actief.
  • Een verhoogde hoeveelheid van de "dopaminetransporter" en een genetische verandering in het "dopaminetransporter-gen" zijn aangetroffen.
Goed om te weten: Het doel van medicijnen voor de behandeling van ADHD is om een positief effect te hebben op de stofwisseling in de hersenen om zo de symptomen te verlichten.