ADHD-behandeling: Psychotherapie

Psychotherapie kan een belangrijk onderdeel zijn van de behandeling van ADHD. In principe gaat het om het zorgvuldig aanpassen van gevestigde denk- en gedragspatronen - met het uiteindelijke doel om beter om te kunnen gaan met de symptomen van ADHD. Je krijgt als het ware de "handvatten" om gelukkiger te leven met de diagnose ADHD. Ervan uitgaande dat je moeite hebt om met de symptomen om te gaan, zoals problemen op het werk of in je privéleven, en het graag anders wilt aanpakken. Psychotherapeutische opties worden ook ingezet wanneer er andere comorbiditeiten aanwezig zijn (depressie, verslaving).

De diagnose ADHD betekent overigens niet automatisch dat psychotherapie nodig is.

Goed om te weten: Bij een hoge mate van stress kan de combinatie van psychotherapie en een behandeling met medicatie raadzaam zijn. Laat de arts hierbij helpen.

Gedragstherapie: de eerste stappen

Het kan veel moeite kosten, maar zoals iedereen die een afspraak met een therapeut heeft meegemaakt weet: psychotherapie kan enorme verlichting brengen. Eindelijk krijgt u de juiste steun die nodig is.

Eerste stappen:

  • Verduidelijking vooraf: heeft je toekomstige behandelaar specifieke kennis over ADHD en biedt hij of zij een speciale behandeling?
  • De kosten van gedragstherapie voor ADHD worden meestal gedekt door de ziektekostenverzekering. Check dit bij de zorgverzekeraar.
  • Het is mogelijk om vooraf met diverse behandelaars hierover in gesprek te gaan totdat je het gevoel hebt dat je de juiste expert hebt gevonden die jou het beste kan behandelen.

Gedragstherapie voor ADHD – wat betekent dat precies?

Hierbij een overzicht van de belangrijkste punten voor gedragstherapie bij ADHD:

Doelstellingen:

  • Erkenning van typische ADHD-symptomen en problematisch gedrag
  • Leren over en het ontvangen van trainingsstrategieën om de symptomen met succes te beheersen (zoals methoden voor het plannen van dagelijkse routines, en methoden voor het reguleren van overheersende emoties)
  • Verminderen van stressvolle denk- en gedragspatronen (zoals het vermijden van taken uit angst voor fouten, gebrek aan zelfvertrouwen)
  • Beter controleren van problemen die kunnen voortvloeien uit ADHD (zoals problemen op het werk, een echtscheiding, etc.)
  • Erkenning van eigen kracht (zoals creativiteit, eerlijkheid, etc.)

Procedure:

  • Gedragstherapie
  • Mogelijkheid van individuele en groepstherapie

De behandeling wordt meestal over een langere periode uitgevoerd, omdat het veranderingen op lange termijn betreft.

Goed om te weten: De effectiviteit van gedragstherapie voor ADHD is wetenschappelijk bewezen.
UPDATE: Een recente studie toont aan dat een behandeling van ADHD met medicijnen voor volwassenen succesvoller is dan alleen psychotherapie. De COMPAS-studie (december 2015), vergeleek de effecten van medicijnen bij een groep die wel groepspsychotherapie kreeg met een groep zonder groepspsychotherapie.
Sources:
Philipsen Alexandra, et. al. Effects of Group Psychotherapy, Individual Counseling, Methylphenidate, and Placebo in the Treatment of Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2015 Dec 1;72(12):1199-210. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2015.2146.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26536057
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleID=2467823
Lisa G. (31 jaar oud) Mijn beste ervaring met groepstherapie was voor mij om andere mensen met ADHD te ontmoeten die dezelfde problemen hebben als ik. Sindsdien kan ik mezelf veel beter accepteren. Ik heb ook geleerd om beter met mijn klachten om te gaan en me er niet teveel tegen te verzetten.