ADHD: Oorzaken

Een hele reeks verschillende factoren kan de ontwikkeling van ADHD bevorderen, waarbij de genetische aanleg (erfelijkheid) de belangrijkste rol speelt.

Bewezen oorzaken van ADHD:

 • Hoge erfelijke (genetische) invloed
 • Omgevingsfactoren
 • Structurele en functionele veranderingen in bepaalde gebieden van de hersenen
 • Een verstoring in het neurotransmissiegebied (hersenen)

Genetische oorzaken van ADHD

ADHD is erfelijk, de belangrijkste oorzaak van ADHD is dan ook de genetische aanleg.
Interessante feiten over ADHD en erfelijkheid:

 • Identieke tweelingen worden beide beïnvloed door ADHD in ongeveer 60-80% van de gevallen - twee-eiige tweelingen hebben maar in slechts 35% van de gevallen ADHD.
 • Eerstegraads familieleden (vader, moeder, kinderen) hebben drie tot vijf keer meer kans om ook ADHD te hebben.

Omgevingsinvloeden
als oorzaken van ADHD

Naast genetische factoren spelen ook omgevingsinvloeden (invloeden van buitenaf) een rol bij het ontstaan van ADHD:

 • Vroeggeboorte
 • Geboortecomplicaties
 • Drugsgebruik en roken tijdens de zwangerschap

Daarnaast hebben bepaalde factoren/aspecten een negatief effect op ADHD en/of de symptomen:

 • Toename van mediagebruik of televisie kijken
 • Wonen in een grote stad zonder vrijheid en geen ruimte voor beweging

De stijl van opvoeden en de ouder-kind relatie kan ook van invloed zijn op de ontwikkeling van ADHD.

Aangepaste structuur van
de hersenen en functie

Moderne beeldvormingsprocedures zoals magnetische resonantie beeldvorming (MRI-scan) en computertomografie (CT-scan) hebben het mogelijk gemaakt om de hersenstructuur en -functie van mensen met ADHD te onderzoeken.

Het resultaat: ADHD treft vooral delen van de hersenen die een rol spelen bij gedragscontrole en concentratie.

Verstoring in het neurotransmissiegebied

Bij ADHD is de balans van de boodschapperstof (neurotransmitters) dat fungeert als filter in de hersenen veranderd. De neurotransmitters dopamine en noradrenaline spelen hierbij een rol, met als gevolg dat er een gebrek aan zelfcontrole en problemen met concentratie ontstaan.

Goed om te weten: Medicijnen tegen ADHD kunnen worden gebruikt om deze disbalans van de boodschapperstof te reguleren.