ADHD-behandeling:
Medicatie voor ADHD

In sommige gevallen kunnen medicijnen nuttig zijn voor de behandeling van ADHD. Dit is vooral van toepassing wanneer de psychologische stress erg hoog is of wanneer de symptomen leiden tot problemen in het dagelijks leven (zoals nervositeit op de werkplek als gevolg van onvoldoende concentratie en aandacht).

Het voorbereiden op een behandeling van ADHD leidt vaak al tot een afname van de symptomen.

Dit is hoe ADHD medicijnen werken:

  • De medicijnen veranderen de interactie van bepaalde boodschappersstoffen in de hersenen (neurotransmitters)
  • De concentratie en de werkingsduur van de boodschappers dopamine en noradrenaline worden aangepast
  • De symptomen worden meestal zeer snel verlicht
Goed om te weten: In veel gevallen wordt een op medicijnen gebaseerde behandeling van ADHD gecombineerd met gedragstherapie.

Welke medicatie is er beschikbaar
voor de behandeling van ADHD?

ADHD wordt behandeld met medicijnen die de interactie tussen bepaalde chemische boodschappers van de hersenen (neurotransmitters) beïnvloeden. De beschikbaarheid (concentratie) en de duur van het effect in de hersenen van de boodschappers dopamine en noradrenaline wordt daardoor aangepast/verhoogd. Er zijn niet veel medicijnen geregistreerd voor de behandeling van ADHD bij volwassenen. Er is een keuze uit twee groepen middelen: stimulerende en niet stimulerende middelen.

Welke behandeloptie voor jou het meest geschikt is, bepaal je samen met je behandelend arts.

ADHD Medicijnen: Effecten

Veel patiënten melden een duidelijke verlichting van de symptomen van ADHD binnen een korte tijd na het nemen van op methylfenidaat gebaseerde ADHD-medicatie.

De gebruikelijke positieve effecten zijn:

  • Verhoging van het concentratievermogen
  • Betere controle over het eigen gedrag (vermindering van impulsiviteit)
  • Vermindering van motorische hyperactiviteit en innerlijke rusteloosheid

Dit is vaak de noodzakelijke basis om verdere therapeutische maatregelen zoals psychotherapie mogelijk te maken.

Medicijnen voor ADHD –
Ja of Nee?

Het al dan niet gebruiken van geneesmiddelen voor de behandeling van ADHD is een uiterst persoonlijke beslissing.

Vragen die patiënten zich moeten stellen zijn:

  • Hoe sterk zijn de symptomen van ADHD van invloed op mijn geestelijke of mentale gezondheid?
  • Zijn er bepaalde issues in mijn dagelijks leven waar ik beter mee om zou kunnen gaan als de symptomen van ADHD minder zouden zijn?

Als deze issues door middel van medicijnen kunnen worden aangepakt, dan is het mogelijk – in overleg met de behandelend arts – te kiezen voor medicatie. Aanvullende gedragstherapie kan dan een goede optie zijn om specifieke tips en adviezen te krijgen voor het dagelijks leven op de lange termijn.

UPDATE: Een recente studie toont aan dat een behandeling van ADHD met medicijnen voor volwassenen succesvoller is dan alleen psychotherapie. De COMPAS-studie (december 2015), vergeleek de effecten van medicijnen bij een groep die wel groepspsychotherapie kreeg met een groep zonder groepspsychotherapie.
Referenties:
Philipsen Alexandra, et. al. Effects of Group Psychotherapy, Individual Counseling, Methylphenidate, and Placebo in the Treatment of Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2015 Dec 1;72(12):1199-210. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2015.2146.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26536057
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleID=2467823
Mike P. (28 jaar oud) Ik heb de indruk dat ik me veel beter kan concentreren tijdens vergaderingen dan voorheen. Voor mij waren de concentratieproblemen het grootste obstakel op de werkvloer. Ik kon mij de inhoud van vergaderingen vaak achteraf niet goed herinneren waardoor ik collega’s moest vragen wat er nou ook alweer afgesproken was. Nu lukt het me om tijdens de hele vergadering zonder problemen geconcentreerd te blijven.