ADHD: Behandeling

Vandaag de dag zijn er effectieve behandelopties beschikbaar voor ADHD bij volwassenen. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk. Zo zijn er behandelopties op basis van medicijnen of niet medicamenteuze behandelingen, een combinatie is ook mogelijk.

Of een therapie nodig is en welke therapie de beste optie is, is voor iedere persoon anders en hangt altijd af van hoezeer de persoon er psychisch mee wordt belast. Het voornaamste doel is om zelfmanagement te verbeteren en het dagelijks leven te vergemakkelijken. In principe is ADHD therapie ook zonder medicatie mogelijk, daarom is de psychische belasting van het individu de belangrijkste indicator.

Vraag altijd aan je huisarts naar de behandelopties van ADHD bij volwassenen.

ADHD-Behandeling: Alle keuzemogelijkheden in een oogopslag

Informatie
& Advies
(educatie)

Hoe beter je geïnformeerd bent over de symptomen van ADHD, hoe makkelijker het is om, om te gaan met jezelf en je eigen "bijzonderheden".

Meer informatie
Psycho-
therapie
(gedragstherapie)

Gedragstherapie heeft bewezen op de lange termijn effectief te zijn in het veranderen van gevestigde denk- en gedragspatronen. Dit kan in de vorm van individuele en/of groepstherapie.

Meer informatie
Behandelin-
gen met
medicijnen
(medicatie)

Indien er sprake is van een aanzienlijke psychische belasting kan het gebruik van medicijnen helpen om de symptomen te verlichten. Geneesmiddelen worden vaak gebruikt in combinatie met andere therapeutische opties.

Meer informatie
UPDATE: Een recente studie toont aan dat een behandeling van ADHD met medicijnen voor volwassenen succesvoller is dan alleen psychotherapie. De COMPAS-studie (december 2015), gesteund door het ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF), vergeleek het effect van medicijnen bij een groep die wel groepspsychotherapie kreeg met een groep zonder groepspsychotherapie.
Referenties:
Philipsen Alexandra, et. al. Effects of Group Psychotherapy, Individual Counseling, Methylphenidate, and Placebo in the Treatment of Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2015 Dec 1;72(12):1199-210. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2015.2146.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26536057
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleID=2467823